Schriftzug des MZW, welcher für das Fast-50-Jahr-Fest 2004 kreiert wurde.

Pro naše česky mluvící hosty


2003: on the roof of our presbytery

„Musikzug Wolfersberg“ (kapela Wolfersberg) je jediná dechová kapela s bubny organizovaná na katolické faře v Rakousku. Fara se nachází ve Vídeňském 14. obvodu, který se rozprostírá přes část Vídeňského lesa.
Kapelu tvoří 20 až 30 mladých členů ve věku od 16 do 32 let. Kapelu založili kaplan Emmerich Klener, Herbert Edlinger a Peter Hoefler v roce 1969. Ve svých počátcích byla kapela malým společenstvím mladých mužů, kteří se učili napodobováním kousky od skautů ze sousedské fary Breitensee. Od té doby byly hudební kousky (přibližně 10), předávány výhradně ústní tradicí. Starší chlapci a dívky po čase opustili skupinu, avšak do ní vstupovali stále noví mladí členové. Změnami v sestavě se měnil postupem času rejstřík našeho repertoáru. O originálním repertoáru toho víme jen málo.
Pokračujeme s radostí ve více než padesátileté tradici, ke zkouškám se scházíme jednou týdně. Po ní zůstávají mnozí z nás spolu, hrajeme stolní fotbal nebo si povídáme u jednoho či dvou piv. Jednou ročně se scházíme na hradě Wildegg poblíž Vídně, kde diskutujeme a radíme se o novém repertoáru a jeho zlepšení. Také často připravujeme společný víkend v sousední zemi (např. Šopron, České Budějovice) nebo v Rakousku. Všechny tyto aktivity pomáhají udržet kapelu živou.

table football and  people of the MZW

Hrajeme na mnoha slavnostech naší fary; prvním svatém přijímání, biřmování, o Božím těle, Vánocích, svatbách a dalších slavnostech.
Tyto aktivity nám připravují mnoho potěšení a radosti a jsou pro nás, a snad i pro naše publikum, velkým přínosem.

1990: feast of Corpus Christi

Text:
Rochus Hetzendorfer / Wolfgang Powischer
Překlad:
Aleš Ullmann